iwolnelektury
Amilo
1.9 Varies with device
Przeglądarka zasobów Biblioteki Internetowej Wolne Lektury w http://wolnelektury.pl
Biblioteka udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i inne dzieła literatury..
Czytaj online utwory zgromadzone w serwise.
Przesłuchuj audiobooki.
Ponad 2500 utworów.
Program buduje bazę danych przy pierwszym uruchomieniu, czas ładowania zależy od szybkości sieci (1-3min)
(treść offline - w menu aplikacji - oznacza treść zapisaną na karcie, do której dostep nie wymaga dostępu do internetu)

Browser Library Internet Free Reading in http://wolnelektury.pl
The library in their collections school reading recommended for use by the Ministry of Education and other works of literature ..
Read online music stored in the service.
Interrogate audiobooks.
More than 2,500 tracks.
The program builds a database the first time, the charging time depends on the speed of your network (1-3min)
(Offline content - in application menu - the content is stored on the card, to which access does not require access to the Internet)

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less