Mini dnevnik
Janković Zoran
1.0 Varies with device
Android aplikacija "Mini dnevnik" omogućava učenicima osnovne škole da tokom cijele godine unose svoje ocjene iz pojedinih nastavnih predmeta klikom na naziv predmeta, a aplikacija odmah računa njihovu zaključnu ocjenu, te klikom na dugme izračunaj računa prosjek za unesene predmete i opšti uspjeh. Pored ove mogućnosti aplikacija daje mogućnost da se odmah unose zaključne ocjene i da se računa prosjek i opšti uspjeh. Sve ocjene ostaju sačuvane u telefonu i nakon izlaska iz aplikacije.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less