Bediüzzaman Hazretlerinin Mecmûatu’l-Ahzâb isimli dua kitabından ve Risale-i Nur’daki hakikatlerden derlediği Hizbu Envâri’l-Hakâiki’n-Nûriyye ya da meşhur ismiyle Büyük Cevşen, onun her gece akşam namazı ile sabah namazı arasında okuduğu bir dua kitapçığıdır. Bu esere, Üstad’ın gece hayatında okuduğu evrad ü ezkâr mecmuası denilebilir. Eserde Kur’ân’dan bazı sûreler, Cevşenü’l-Kebir, Evrâd-ı Kudsiye, Delâli’n-Nûr, Sekine, Münâcâtü’l-Kur’ân, Tahmîdiye gibi dualar vardır ki her birinin çok özel sırları ve tesirleri söz konusudur.

Diliniz hep zikrullahla ıslak kalsın…

**Uygulama 7'' ve üzeri tablet cihazlar içindir.

Mecmûatu'l-Ahzab View Bediuzzaman and the Risale-i Nur prayer book compiled Hizbu Envâri'l-Hakâiki'n-Nûriyye signs, or the name of the famous Great amulet, he read of the morning prayer and evening prayer every night, a prayer booklet. In this work, called master 'night life mecmua ezkâr third reading recitations. The work of some surahs of the Qur'an, Cevşenü'l-Kebir, Avrad-i Kudsiye, Delâli'n-Nur, Sekine, Münâcâtü'l-Qur'an, there are prayers as Tahmîdiye effects of each of the secrets and there is a very special .

Always keep your language zikrullahla wet ...

7'' and above ** application for tablet devices.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less