1988 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Ümit dergisi 3 aylık periyotlarla yayınlanmakta olup Dini ilimler ve kültür dergisidir

1988 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Ümit dergisi 3 aylık periyotlarla yayınlanmakta olup , dini ilimler ve kültür dergisidir.

Ağırlıklı olarak: Kur’an araştırmaları, Fıkıh, Kelam, Hadis, Siyer-i Nebi, Risale-i Nur, Kitap Tanıtımı, vb konular işlenmesinin yanı sıra , her baskıda bir dosya konusu bulunmaktadır.

Dergi hem abone usulü hem de bayi satışı ile okuyucuya ulaşmaktadır. 42 ayrı ülkeye üç ayda bir dağıtımı yapılan Yeni Ümit dergisinin 98.000 adet tirajı bulunmaktadır…

Launched in 1988, New Hope Religious sciences and culture magazine is published monthly magazine 3

Launched in 1988, the third monthly magazine published in New Hope and religious sciences and culture magazine.

Mainly: the Koran studies Fiqh, Kalam, Hadith, Siyar-i Nebi, the Risale-i Nur, Book Review, etc., as well as the processing of issues, every time you print to a file is located.

Subscribe to the dealers as well as the sale of magazine-style reader is reached. 42 different countries distributed quarterly magazine New Hope has a circulation of 98,000 units ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less