Defteri Kapat Şiir Sokakta!
EODY
15.0.0 Varies with device
Sokağa çıkarıyoruz şiiri, otobüse bindiriyoruz, banklarda oturtuyoruz, telefon kulübelerinde konuşuyoruz onunla, sessiz yığınların sesi yapıyoruz, para üstünü ona veriyoruz, yolda yürürken elimizden düşürüyoruz başkası bulsun diye, AVM'lerde bir isyan gibi dalgalandırıyoruz bayrağını, karşıdan karşıya geçiriyoruz şiiri, elimizdeki bir fazlasını yanımızdakine veriyoruz, olmadık anda eline tutuşturuyoruz şiiri, çay bahçesinde çay içiyoruz onunla, bir bankta tek başına oturanlarla paylaşıyoruz, elimizde şiir kitabımızla çıkıyoruz sokağa. Böylelikle, büyütüyoruz bu sevdayı, daha çok, elden ele. Şiir kitapta değil, sokakta güzeldir. Şiir insanların arasında güzeldir. Konuşur onlarla, teselli eder, mutlu eder, umut eder, ettirir. Şiir nefes alır, aldırır.

Şiir gelecek ve hepimizi alacak bu dünyadan. Kitaplarınızı kuşanın ve şiiri sokağa çıkarın. İnsanlarla buluşturun şiiri.

Şiir okumak, yazmak, ansızın herhangi bir yerde sevdiğimiz bir şairden bir dize görmek hepimize iyi gelir, gelmiştir. Savaşları, açlıkları, cinayetleri, kadına şiddeti, hukuksuzluğu, eşitsizliği bitiremeyiz belki ama, daha iyi bir insan oluruz belki. Gülümseriz yanımızdakine, günaydın deriz, iyi günler dileriz, seni seviyorum demeyi hatırlarız sevgilimize, bir sokak çocuğunun karnını doyururuz belki, daha iyi bir insan oluruz, kirlerimizden arınırız.Şiir sokakta ruhuna uygun şekilde uygulamadaki yazıları, resim halinde paylaşabilirsiniz.
NOT: Uygulama internet bağlantısı gerektirmez.

Şiir sokakta şiir heryerde
defteri kapat şiir sokakta
#şiir #sokakta
#şiirsokakta
şiir sokakta sözleri
#siirsokakta

We are removing street poetry, the bus we overlay, we sit them down on the benches, we're talking in the phone booth with him, we are the voice of the silent heap of money we give to her superior, he way you find someone we reduce our walking hand, we are waving like a riot AVMs flag, we spend across poetry, one more than we have we AnImIzdAkine year, we were not firing on hand at poetry, we drink tea with tea in the garden and share them with sitting alone on a bench, we're going with our hands in our street poetry book. Thus, we are bringing this passion, more hand to hand. Not poetry books, the street is beautiful. Poetry is beautiful in people. Talk with them, it's any consolation, happy, hope they will move. Poetry breathes, is ignored.

Poetry future and we will take from this world. Remove your bird book and the poetry of the street. bring poetry to the people.

Poetry reading, writing, and suddenly see a string from a poet we love any place is good for all of us, it has come. Wars, famines, murders, women, violence, injustice, inequality, perhaps, but not finished, perhaps we will be better people. AnImIzdAkine year we smile, we say good morning, we wish you a good day, we remember our beloved to say I love you, I feed him a street kid, maybe we will be a better person, we purify our dirt.according to the spirit of street poetry writing application form, if you can share pictures.
 NOTE: The application does not require internet connection.

Poetry street poetry everywhere
poetry book off street
# Poetry #sokak
# In şiirsokak
street poetry lyrics
in #siirsokak

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less