قرآن مبین
MyBaloot
2.0 Varies with device
نرم افزار قرآن مبین

نرم افزار قرآن «مبین» شامل متن قرآن به همراه ترجمه فارسی و ترجمه تفسیر روایی البرهان ارائه گردیده است.
از ویژگی های این نرم افزار امکان قرائت کامل ترتیل قرآن کریم است.
سایر ویژگیهای نرم افزار موبایلی قرآن «مبین»:

امکان جستجو
امکان نشانه گذاری متعدد
انتخاب اندازه قلم
دسترسی به جزء مورد نظر
دستیابی به آخرین مطالعه
نمایش میزان قرائت شده و باقی مانده از جزء.

Software The Qur'an indicates

Quran application "represents" the text of the Quran with translation in Persian and translated al-Burhan narrative interpretation is presented.
The features of this software enables full Trtyl reading the Holy Quran.
Other features of the Quran Mobile App "explainer":

    You can search
    Possible multiple markings
    Choose a font size
    Access to desired component
    Access to the latest study
    View and read the remainder of the component.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less