Дасти дуои Модар
Book-tj
1.0.6 Varies with device
Зани кӯҳистон, модари тоҷик. Барояш ҳазор модарнома нависанд, кам аст.Чӣ вуҷуди ҷафокашу дили пурмеҳр, ки сахтиҳои кӯҳистон ормонҳои зебояшро набурдаанд. Ҷонсупори хонавода, ҷонсупори фарзандони раҳдур… Аз ӯ танҳо ёдҳо мемонанд, ёдҳо…
Хонандаи бисёр дардошнои ман! Бароят «Модарнома»-и Устод Лоиқро дар намуди пурра пешкаш мекунам.

Zani kӯҳiston, Modari toҷik. Baroyash ҳazor modarnoma navisand, Cams ast.Chӣ vuҷudi ҷafokashu Dili purmeҳr, ki sahtiҳoi kӯҳiston ormonҳoi zeboyashro naburdaand. Ҷonsupori honavoda, ҷonsupori farzandoni raҳdur ... Az ӯ tanҳo ёdҳo memonand, ёdҳo ...
 Honandai bisёr dardoshnoi Mans! Baro "Modarnoma 's Ustod Loiқro gift namudi Pourrat peshkash mekunam.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less