Sách Cơ Đốc - Sach Co Doc
LTTStudio
2.1.0 Varies with device
Sách Cơ Đốc là ứng dụng đọc sách Cơ Đốc miễn phí trên di động, nhằm giúp quý con cái Chúa có thể tận dụng thời gian rảnh của mình vào việc học hỏi lời Chúa.

Các tính năng chính:
- Các sách Cơ Đốc đầy đủ và cập nhật.
- Sách Cơ Đốc về bồi linh, hôn nhân, đời sống Cơ Đốc Nhân.
- Bookmark phần sách chưa đọc để đọc office.
- Cập nhật sách mới hàng tuần.
- Thông báo khi có sách mới.
- Chia sẽ sách đang đọc cho mọi người.

Lưu ý: ứng dụng sách Cơ Đốc không lưu trữ thông tin cá nhân của người đọc nên quý con cái Chúa hoàn toàn có thể an tâm về việc để lộ thông tin.

Mọi đóng góp cho ứng dụng hoàn thiện hơn hoặc quý con cái Chúa muốn đưa sách lên nhằm làm phong phú nguồn sách, xin vui lòng liên hệ : mondochua@gmail.com.

Books Christian is a Christian reading app for free on mobile phones, in order to help God's children can take advantage of their free time to learn the word of God.

Main function:
- The Christian book complete and updated.
- Books on Christian retreats, marriage, life Christian.
- Bookmark section to read books unread office.
- Update the weekly new books.
- Notification when new books.
- Sharing of books are read for everyone.

Note: The application does not store of Christians' personal information should you read God's children can fully assured of exposing information.

All contributions for more complete application or you want to put God's children in order to enrich the book on book sources, please contact: mondochua@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less