Mühasibat uçotu və Audit
MoruqNet
1.0 Varies with device
Azərbaycan Rеspublikasının Təhsil
Nazirliyinin 25 sеntyabr 2006-cı il
tariхli əmri ilə iqtisadi iхtisaslar üzrə
təhsil alan ali tədris müəssisələrinin
tələbələri üçün dərslik kimi təsdiq
еdilmişdir.

Azərbaycan dilli android proqramlarının artması üçün dəstək olun.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less