Glosari Muamalat
My Interact Apps
1.0 Varies with device
Aplikasi ini bertujuan membantu para pelajar/pengguna memahami istilah muamalat dalam industri.

Terdapat istilah-istilah muamalat yang digunakan dalam industri perbankan dan kewangan Islam yang mana sukar difahami oleh para pelajar mahupun pelanggan bank Islam.

Aplikasi ini menyenaraikan istilah-istilah yang sering digunakan dalam industri IBF (Islamic Bank and Finance).

Akan datang:
- Contoh aplikasi

This app aims to help students / users understand the term Muamalat in the industry.

There muamalat terms used in Islamic banking and finance industry, which is difficult to understand by students or clients of the Islamic bank.

The application lists the terms that are frequently used in industrial IBF (Islamic Banking and Finance).

Coming soon:
- Examples of applications

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less