Ahkam Tefsiri
Ferhat Erbil
5.1 Varies with device
****** Ahkam Tefsiri ******

Akıcı bir Türkçe ile tercüme edilmiştir.
·Bu eser, Mekke Üniversitesi Şeriat Fakültesinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
·Ahkâm ayetlerinin tümünü kapsar.
·Kitaptaki mevzular, nüzul sırasına göre düzenlenmiştir.
·Mevzuların kolay anlaşılması için dersler halinde tefsir edilmiştir.
·Her mevzuyu ilgilendiren ayetler sunulmuş, meali verilmiştir.
·Ayetler içinde arapça geçen kelimeler tahlil edilmiştir.
·Nuzul sebepleri belirtilmiştir.
·Ayetlerle alakalı hadisler belirtilmiştir.
·Ayetlerdeki incelikler belirtilip, hükümleri verilmiştir.
·Ayetlerdeki hükümler, sıraya göre açıklanmış, mezhep görüşleri, ihtilaf edilen hususlar, dayanılan deliller incelenip belirtilmiştir.
·Kuran Ahkâmını bizlere sunan en geniş eserdir.


----- Uygulama Özellikleri -----

+ 114 sure tamamı türkçe

+ Son kaldığım yer özelliği

+ İnternet kullanımını gerektirmez

+ Sade ve hoş bir tasarım

Interpretation Ahkam ****** ******

Has been translated by a fluent Turkish.
· This work, Makkah University in the Faculty of Sharia and used as textbooks.
· Ahkam covers all the verses.
· Books on the subject, are arranged in the order of revelation.
· Measured commentary in the form of the course were easy to understand.
· Each subject was presented concerning the verses, were given meal.
· Verses last words were assayed in arabic.
· Nozzle reasons are indicated.
· Hadith related to the verse are indicated.
· Niceties in the verse is presented and provisions are provided.
· The provisions of the verse, as described by sectarian opinion, the issues of conflict, based on the evidence examined is indicated.
· Quran Ahkam we are offering to the widest range of works.


Application Features ----- -----

+ 114 full time Turkish

+ Last place I stayed feature

+ Does not require the use of Internet

+ Simple and nice design

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less