Elmalılı Tefsiri
Ferhat Erbil
6.1 Varies with device
*** ELMALILI HAMDİ YAZIR TEFSİRİ ---- Hak Dini Kur'an Dili ***

Tefsir hususunda merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Efendi'nin bu güzide eserinde şu hususlar anlatılmıştır.

1- Kur'an-ı Kerim'in sonsuz nuruna işaret edilmiş, tercemelerin mahiyeti, tesfir ve te'vilin farkı gösterilmiştir.
2- Ayet-i kerimlerin tefsirleri sadelik içinde yapılmış, ayetlerin esbab-ı nüzulü yazılmış, aralarındaki münasebet mükemmel bir şekilde gösterilmiştir.
3- Bu eserde, Müslümanlara fazilet ve terraki yolları gösterilmiş, müsteşriklerin İslam hakkındaki hezeyanlarına ilmi cevaplar verilmiştir.
4- Bu tefsiri hazırlarken birçok tefsirin yanındaki en ziyade Fahreddin Razı, Ebu Hayyan, Kazı Beyzavi ve Ebbussuud tefsirlerinden faydanılmıştır.

----- Uygulama Özellikleri -----

+ 114 sure tamamı türkçe

+ Son kaldığım yer özelliği

+ İnternet kullanımını gerektirmez

+ Sade ve hoş bir tasarım

TEXT COMMENTARY HAMDİ is Elmalılı *** ---- True Religion Quran Language ***

Tafsir Yusuf Ali Muhammed Hamdi Text in respect of the late eminent works of the Lord are described in the following points.

1 - Setup the eternal light of the Holy Quran has been indicated, preferably, description of nature, and tawil TESF shown the difference.
2 - interpretations of Qur'anic verses made in simplicity, causes should-i-revelation of verses written, the relationship between them is shown in a perfect way.
3 - In this work, the Muslims have shown the road of virtue and terrace, Orientalists of the scientific answers are given to delusions about Islam.
4 - many commentaries in preparing this commentary rather than the next most Fahreddin Agree, Abu Hayyan, the excavation was faydanılacak of Beyzav and Ebbussuud commentary.

Application Features ----- -----

+ 114 full time Turkish

+ Last place I stayed feature

+ Does not require the use of Internet

+ Simple and nice design

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less