İslami Roman: Tapusuz Süleyman
Ferhat Erbil
1.2 Varies with device
Mehmed Alagaş’ın tavsiye ve fikir yoğunluklu roman çalışmalarından birisi de Tapusuz Süleyman’dır. İsminden de kitabın muhtevası hakkında biraz düşünce üretilebilir. Dünyayı önemsemeyen ve ona meyletmeyen bir şahsiyetin profilini çizmiştir yazarımız. Kariyer ve karizma uğruna, Müslümanlar’ın ne tür olmazlıklara düştüklerini sunmuş okuyucuya.

Kendisini de, romanın sonlarına doğru, eserine ekleyen yazarımız, farklı bir uygulamaya gitmiş. Gençlere sohbet tarzında bir söyleşide bulunuyor, imza programı için gittiği bir mekanda. İslamî hareket özelinde, eski ve yeni nesil karşılaştırması yaparak, yeni neslin daha nasipli olduğunu ve ayaklarının yere daha sağlam basarak hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaya çalışıyor. Yeni neslin, eski nesilden örnek alacak pek bir şeylerinin olmadığını, aksine ibret almaları gereken bol tecrübelerin olduğunu altını çizerek anlatıyor.

Alagaş’ı, okuyucu, tüm dikkatlerini üzerine alarak okuması gerektiği kanaatindeyim; gerek romanlarında gerekse fikri eserlerinde… Rabbimiz ondan razı olsun, diye dua ediyorum.

*** Uygulama Özellikleri ***

* Sade ve hoş tasarım :)
* Son kalınan yeri hatırlama
*İnternet kullanımı gerektirmez

One of the novel work of Mehmed unregistered density Alagaş'ın Suleiman advice and insight. A little thought about the name of the book content can be produced. Writer does not care about the world, and it has drawn meyletmeyen a personality profile. For the sake of your career and charisma, what kind of Muslims have fallen olmazlıklara presented to the reader.

Itself, towards the end of the novel, a work of writer adds, went to a different application. In an interview with the youth's conversational style, the signature program in a place he went to. The case of the Islamic movement, by comparison of old and new generation, a new generation is more nasipli and is trying to emphasize that they must act by pressing your feet firm on the ground. The new generation, the older generation that will sample their thing, but rather describes an example underlining that they need to take plenty of experience.

Alagaş'ı, the reader should be read by all the attention on conviction, to the idea of ​​novels in the works as well ... Lord, bless him, I pray.

*** Application Features ***

* Simple and nice design :)
* Last remembering agreed location
* Does not require use of the Internet

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less