Tefsirlerin Özü
Ferhat Erbil
1.1 Varies with device
***** Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt), El Sabuni,Dr. Nedim Yılmaz,Prof. Dr. Sadreddin Gümüş **

Muhammed El Sabuni

Günümüz insanının çok geniş tefsirleri okumak için zaman bulamayacağını göz önünde tutan değerli tefsirci üstad Muhammed Ali es-Sâbûnî Vâhidî’nin Esbâb-ı Nuzûlu ile Taberî, Keşşâf, Râzî, Kurtubî, Beyzâvî, İbn Kesîr, el-Bahru’l-Muhît, et-Teshîl, Celâleyn, Ebussuûd, Alusî ve Kâsîmî gibi geniş ve güvenilir tefsirlerin özünü alarak çağa hitap edecek ve gençliğin ihtiyacına cevap verecek bir tefsir meydana getirmiş ve bu esere “tefsirlerin özü” anlamına gelen “Safvetü’t-Tefâsîr” adını vermiştir. Eser okunduğunda görülecektir ki Sâbûnî, gerçekten başlıca güvenilir tefsirleri taramış ve bunlardan özümlediği Kur’ânî bilgilerden, yeni ve özet bir tefsir meydana getirmiştir.

----- Uygulama Özellikleri -----

+ 114 sure tamamı türkçe

+ Not tutma özelliği

+ Son kaldığım yer özelliği

+ İnternet kullanımını gerektirmez

+ Sade ve hoş bir tasarım

Safvetü't ***** Tefasir / the interpretations Extract (7 Volume), El Sabuni, dr. Nedim Yilmaz, Professor. Dr. Sadruddin Silver **
 
Mohamed El Sabuni
  
Very broad interpretations of modern man holding the precious time to read the mind if you can master exegete Muhammad Ali al-Tabari with the returning sabuni Vâhidî'nin Esbab-i, Scout, Razi, Qurtubi, Beyzâvî, Ibn Kathir, al-Bahr al-entourage, et -measures designed, Celaleyn, Ebussuud, Alus and November, taking the essence of the era that will appeal to a wide and reliable commentary and will meet the needs of youth, and this work is a commentary that have formed "The essence of commentary," meaning "Safvetü't-Tefâsîr" gave the name. Author sabuni read it will be seen, is really the main reliable information Qur'anic exegesis scanned and assimilates them, has created a new and a brief commentary.

Application Features ----- -----

+ 114 sure all Turkish

+ Note retention

+ My last stay in the property

+ Does not require use of the Internet

+ Simple and lovely design

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less