Namiot Spotkania
Marcin Rupniewski
1.2 Varies with device
Aplikacja losuje jeden z adresów Pisma Świętego - wybrany jest początek akapitu - podtytuł
Adresy i podtytuły zostały użyte z Biblii Tysiąclecia IV wydanie wydawnictwa Pallotinum
Funkcja "czytaj on-line" przekierowuje na adres Biblii Tysiąclecia Online, Poznań 2003: http://biblia.deon.pl/. Wymaga połączenia z internetem

Instrukcja:
1. Pomódl się do Ducha Świętego
2. Zaznacz części Pisma Świętego, z których ma być wykonane losowanie
3. Wybierz "Losuj adres"
4. Otwórz Pismo Święte na wybranym fragmencie lub przeczytaj on-line poprzez wybór funkcji "Czytaj on-line"

The application draws one of the addresses of the Scriptures - the beginning of the paragraph is selected - subtitle
Addresses and sub-headings are used in the Bible of the Millennium IV edition releases Pallotinum
The "read online" redirecting to Millennium Bible Online, Poznan 2003: http://biblia.deon.pl/. Requires an Internet connection

Instructions:
1 Pray to the Holy Spirit
2 Select the parts of Scripture, which is to be executed draw
3 Select "Random Address"
4 Open the selected Scripture passage or read on-line by selecting the "Read on-line"

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less