Аллах Таала каргыштаган амал
Насаат медиа
1.01 Varies with device
Колуңуздагы китепче Кыргыз элинин арасында болуп жаткан арам ишти токтотуу максатында жазылды. Пайгабарыбыз(САВ) айткандай “Эгер кимде-ким бир жаман ишти кѳрсѳ колу менен токтотсун, эгер колу менен токтото албаса, тили менен токтотсун, анда да, болбосо журѳгү менен ошол ишти жаман кѳрсүн (Билсин!) бул ыймандын ѳтѳ алсыздыгынан”Муслим рываяты. Мына ушул Хадистин негизинде колубуз менен бул ишти токтото албасак дагы, тилибиз менен Аллах жана Анын Элчисинин сѳзүнүн негизинде, китеп аркылуу осуят кылгыбыз келди!

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less