Cây Thuốc Wiki
Iljimae Apps
1.0 Varies with device
Tổng hợp hơn 250 cây thuốc với mô tả, công dụng từ Wikipedia tiếng Việt. Tính năng nổi bật:

- Tìm kiếm, tra cứu cây thuốc (hình ảnh, công dụng, vị thuốc...)
- Lưu lại và sử dụng offline (không cần kết nối mạng)
- Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm trên Wikipedia tiếng Việt bất cứ thứ gì khi đang xem thông tin cây thuốc bằng cách gõ vào ô "Tìm kiếm Wikipedia" và bấm nút tìm kiếm

Nguồn tổng hợp: Wikipedia tiếng Việt.

Synthesis of over 250 medicinal plants with descriptions, usage from Vietnamese Wikipedia. Feature Highlights:

- Search, lookup medicinal plants (images, utility, medicine ...)
- Save and use offline (no network connection required)
- In addition, users can search the Vietnamese Wikipedia anything while watching medicinal plant information by typing in the box "Search Wikipedia" and press the search button

Synthetic Source: Wikipedia Vietnamese.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less