Risale-i Nur
Nesil Digital
1.1.0 Varies with device
Uygulama Özellikleri

• Bilinmeyen kelimeleri tek tıkla görüntüleme,
• Bilinmeyen kelimeleri farklı renkte gösterme/gizleme,
• Ayet meallerini, haşiye ve dipnotları tek tıkla görüntüleme,
• Bütün kitaplarda/seçili kitaplarda arama yapabilme (çıkan sonuçlar kontrol edildikten sonra tekrar arama sonuçlarına dönülebilme),
• Renk ve karakter boyutu alternatifleriyle okuma kolaylığı,
• Her kitapta son kaldığı yerden devam edebilme,
• Farklı hız alternatifleriyle otomatik metin kaydırma,
• Her sayfa için bookmark, not ekleme ve istenen sayfa numarasına rahatça ulaşabilme,
• Kitaplar arası kolay geçiş,
• Kitap sayfaları Söz Yayıncılık’ın külliyatına göre olduğu için kolay karşılaştırma yapma ve paylaşma imkânı,


Soru görüşleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bediüzzaman Said Nursî'nin muhteşem eseri Risale-i Nur Külliyatı; sayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks ilaveleri yapılarak 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlandı. Söz Matbaacılık Yayıncılık tarafından hazırlanan bu çalışmanın Android Uygulaması, tüm Android işletim sistemini destekleyen cihazlar için hazırlandı.


Kitaplar:
•Sözler
•Mektubat
•Lem'alar
•Şuâlar
•Asâ-yı Mûsâ
•Barla Lâhikası
•Kastamonu Lâhikası
•Emirdağ Lâhikası
•İman ve Küfür Muvazeneleri
•Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî
•İşârâtü’l-İ’câz
•Mesnevî-i Nuriye
•Tarihçe-i Hayat
•Muhâkemat
•İlk Dönem Eserleri (Bediüzzaman’ın Eski Said döneminde kaleme aldığı risaleler)

Application Features

• One-click imaging Unknown words,
• Unknown words in different colors to show / hide,
• Verse of the meal, and notes with a single click PostScript imaging,
• In all the books / the ability to search in the selected book (after checking the results again to return to the search results)
• ease of reading with a choice of color and character size,
• at the end of each book to continue from where it left off,
• Different speed automatic text wrapping alternatives,
• For each page bookmark, add notes and conveniently reach the desired page number,
• Easy switch between books,
• The Publishing Book pages are easy to make comparisons based on the corpus and the opportunity to share,


Questions For comments, please contact us.

Bediuzzaman Said Nursi's Risale-i Nur Collection, a magnificent work; page six dictionary, encyclopedic knowledge, the term resource additions and index made four years with a team of 50 people was prepared. Printing Publishing mention of this study by Android App, all devices that support the Android operating system was prepared for.


Books:
• Lyrics
• Letters
• Flashes
• Suai and
• Asa-yi Musa
• Barla Addendum
• Kastamonu Addendum
• Emirdag Addendum
• Faith and abuse of balance and equilibrium
• Ratifying the Unseen Coins
• Isaratü'l-miraculous
• Mathnawi-i Nuria
• History-i Hayat
• Prosecution
• First Period Works (penned during the Old Said Nursi's books and letters)

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less