Ceza Muhakemesi Kanunu
Nevra Yazılım
3.0 Varies with device
Ceza Muhakemesi Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarak uygulamada yer almaktadır.
- Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlara ve madde gerekçelerini okuyabilirsiniz.
- İlgili mevzuat bölümünde ilgili yönetmelik ve kanunları okuyabilirsiniz.
- Madde numarasına yazarak maddeye ulaşabilirsiniz.
- Kanun içeriğinde kelime arayabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz

İlgli Mevzuat bölümündeki mevzuatlar ve reklamsız tüm özellikleri kullanmak için üye olabilirsiniz.

içerik :
ADLİ SİCİL KANUNU
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN"
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU
KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
TANIK KORUMA KANUNU
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
ÇOCUK KORUMA KANUNU

ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
CMK GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ [MÜLGA]
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ

2017 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017 YILI TARİFESİ

Olağanüstü hal KHK leri

Uygulama içindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır.

Görüş, istek ve talepleriniz için mail adresimiz : info@nevrayazilim.com

Code of Criminal Procedure Article are included in the application as List and Detail view.
- You can read the case law on the grounds of the Law and Article agents.
- You can read the regulations and laws of the relevant legislation section.
- Item number can be found by typing in the article.
- You can search for words in the content of the law.
- You can use it without an Internet connection

Legislation section of the legislation on control of everything and you can sign up to use all the features ad-free.

content:
FORENSIC REGISTRY LAW
CRIMINAL LAW
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AND APPLICATION of LAW
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AND APPLICATION of LAW AMENDING THE LAW "
PROBATION SERVICE LAW
ABOUT THE LAW ENFORCEMENT LAW COMMISSION ON THE ESTABLISHMENT OF SURVEILLANCE
Police Duties and Powers LAW
WITNESS PROTECTION LAW
TERRORISM AND THE FIGHT AGAINST TERRORISM MEETING OF DAMAGES ARISING FROM LAW ABOUT
ANTI-TERROR LAW
CHILD PROTECTION LAW

POLICE FORENSIC REGULATION
FORENSIC CALLS AND PREVENTION REGULATIONS
PURSUANT TO REGULATIONS RELATING TO CRIMINAL LAW AND DEPUTY counsel of their ASSIGNED be PAYMENTS MADE WITH THE PRINCIPLES AND PROCEDURES
LAW ON CRIMINAL PROCEDURE ACT ACCORDING TO THE ORGANIZATION OF TRANSLATOR LIST
PENAL REGULATIONS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE SETTLEMENT PROCEDURE ACCORDING TO THE LAW
CRIMINAL JUSTICE JUDGMENT ABOUT THE ORGANIZATION PROVINCE OF FORENSIC EXPERTS LIST commissions PROCEDURE BY LAW REGULATIONS
CRIMINAL PROCEDURE PRESCRIBED BY THE COMMUNICATION TELECOMMUNICATIONS CONTROL in the LAW, REGULATION FOR THE IMPLEMENTATION OF VEHICLE MONITORING AND TECHNICAL CONSIDERATIONS with an undercover investigator
In CRIMINAL PHYSICAL EXAMINATION, AND PHYSICS REVIEW LAW ON GENETIC IDENTITY VERIFICATION
REGULATION ON USING THE AUDIO AND VIDEO INFORMATION SYSTEMS IN CRIMINAL PROCEDURE
CMK AND PROXY FOR PURSUANT TO BE HELD case the lawyer appointed by the Bar Associations will STARTING WITH CURRENT EXPENSES RELATED TO THIS SERVICE STAFF REGULATIONS
CRIME ITEMS REGULATIONS
CRIME ITEMS REGULATIONS [Repealed]
Apprehension, Detention and Statement Taking REGULATION

2017 YEAR OF TESTIMONY ON FEES TARIFF
CRIMINAL LAW AND ATTORNEYS FOR PURSUANT case the lawyer appointed to PAYMENT WILL BE THE YEAR 2017 TARIFF

S emergency KHK

Google AdMob ads are ads within the application.

Feedback, requests and requests to our e-mail address: I info@nevrayazilim.co

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less