Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Nevra Yazılım
3.0.2 Varies with device
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarak uygulamada yer almaktadır.

- Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlara ve madde gerekçelerini okuyabilirsiniz.
- İlgili mevzuat bölümünde kanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuatları okuyabilirsiniz.
- Kanun içeriğinde kelime arayabilirsiniz.
- Maddelere İşaret koyarak, İşaretlediklerim listesi ile hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
- Maddelere Not ekleyebilirsiniz.
- İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz

İlgli Mevzuat bölümündeki mevzuatlar ve reklamsız tüm özellikleri kullanmak için üye olabilirsiniz.

İlgili Mevzuat içeriği :

- Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
- Bilirkişilik Kanunu
- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
- Harçlar Kanunu
- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
- Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
- MilletlerArası Tahkim Kanunu
- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
- Tebligat Kanunu

- Hukuku Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği
- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği
- MilletlerArası Tahkim Ücret Tarifesi
- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
- Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
- Bilirkişi Ücret Tarifesi
- Gider Avansı Tarifesi
- Hakem Ücret Tarifesi
- Tanık Ücret Tarifesi
- MilletlerArası TahkimÜcret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Uygulama içindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır.

Görüş, istek ve talepleriniz için mail adresimiz : info@nevrayazilim.com

Civil Procedure Code Article are included in the list and detailed view of the application.

- You can read about the reasons for the case-law and Article agents.
- You can read the relevant legislation, regulations and legislation relating to the law department.
- Search for words in the content of the law.
- Marking on putting substance, with Mark'd list can provide quick access.
- You can add notes to Article.
- You can use it without an Internet connection

Legislation section of the legislation in control of everything and you can sign up to use all the features ad-free.

Legislation includes:

- Law on the Establishment, Duties and Trial Procedures of Family Courts
- Expertise Law
- District Courts, the Law on the Establishment and Duties of the Administrative Court and the Tax Court
- Fees Act
- Law on Mediation in Legal Dispute
- Law on Legal Interest and Default Interest
- International Arbitration Law
- Law on Private International Law and Procedural Law
- Notification Law

- Law Procedure Law Regulation
- Regulation of mediation in civil disputes
- International Arbitration Fee Schedule
- Notification Regulation on the Implementation of the Law

- Advocacy Minimum Wage Tariff
- Mediation Minimum Wage Tariff
- Expert Fee Schedule
- Expenses Advance Tariff
- Referee Fee Schedule
- Witness Fee Schedule
- About international tahkimücret Tariff Notification

Google Admob ads are ads within the application.

Opinions, wishes and requests to our e-mail address: I info@nevrayazilim.co

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less