Türk Ceza Kanunu
Nevra Yazılım
3.0 Varies with device
Türk Ceza Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarak uygulamada yer almaktadır.

- Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlara ve madde gerekçelerini okuyabilirsiniz.
- İlgili mevzuat bölümünde kanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuatları okuyabilirsiniz.
- Madde numarasına yazarak maddeye ulaşabilirsiniz.
- Kanun içeriğinde kelime arayabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz

İlgli Mevzuat bölümündeki mevzuatlar ve reklamsız tüm özellikleri kullanmak için üye olabilirsiniz.

İlgili Mevzuat içeriği :
- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hk. Kanun
- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hk.K
- Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu
- Çocuk Koruma Kanunu
- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
- Kabahatler Kanunu
- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hk. Kanun
- Terörle Mücadele Kanunu
- Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hk. Kanun
- Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hk. Kanun
- Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun
- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hk. Kanun

-Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

-OlağanÜstü Hal Kapsamında çıkarılan KHK lar


Uygulama içindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır.

Görüş, istek ve talepleriniz için mail adresimiz : info@nevrayazilim.com

Turkish Penal Code Article are included in the application as List and Detail view.

- You can read the case law on the grounds of the Law and Article agents.
- You can read the relevant legislation, regulations and legislation relating to the law department.
- Item number can be found by typing in the article.
- You can search for words in the content of the law.
- You can use it without an Internet connection

Legislation section of the legislation on control of everything and you can sign up to use all the features ad-free.

Legislation Related content:
- Firearms, Knives and Other Tools with HK. Law
- Execution of Sentences and Security Measures hk.k
- International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act
- Child Protection Act
- Probation Services Act
- Law on Misdemeanors
- Anti-Smuggling Law
- Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime
- Regarding the Fight Against Terrorism and Compensation for Damage Arising from Terror. Law
- Anti-Terror Law
- Enforcement and Implementation of the Turkish Penal Code Regarding the shape. Law
- Regarding Prevention and Control of Harmful Effects of Tobacco Products. Law
- Related to Drug Law
- Regarding the Control of Narcotics. Law

-On leaving the Prisons Regulation
Göre into -5607 informant Numbered smuggling Law and Regulation Payment of About Jackpot Confiscators

Extraordinary State issued Decree Scope s


Google AdMob ads are ads within the application.

Feedback, requests and requests to our e-mail address: I info@nevrayazilim.co

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less