Türk Ticaret Kanunu
Nevra Yazılım
3.0.2 Varies with device
Türk Ticaret Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarak uygulamada yer almaktadır.
- Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlara ulaşabilirsiniz.
- Madde numarasına yazarak maddeye ulaşabilirsiniz.
- Madde bazında notlar alabilirsiniz
- Maddelere İşaret koyarak hızlı erişebilirsiniz.
- Maddeyi ve notlarınızı paylaş seçeneği ile paylaşabilirsiniz.
- Tüm uygulama içeriğinde kelime arayabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz


ilgili Mevzuat İçeriği :
- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
- DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
- ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
- TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU
- İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
- ÇEK KANUNU
- TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
- PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
-KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
-TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
-TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
-SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK
-BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ
-KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
-ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
-İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ
-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

-TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
-ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ
-TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
-ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ


Uygulama içindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır.

Görüş, istek ve talepleriniz için mail adresimiz : info@nevrayazilim.com

Turkish Commercial Code Article are included in the application as List and Detail view.
- You can reach case-related materials Law.
- Item number can be found by typing in the article.
- You can take notes on the basis of Article
- You can quickly access and signaling putting the matter.
- Article and share it with the option to share your notes.
- You can search for words in all application content.
- You can use it without an Internet connection


Legislation related content:
- LEGAL BASIS OF INTEREST AND DEFAULT INTEREST LAW
- FOREIGN TRADE LAW ABOUT THE ORGANIZATION
- ACT ON ORGANIZING THE ELECTRONIC COMMERCE
- COMMERCIAL LAW BUSINESS REHN
- In UNFAIR COMPETITION LAW ABOUT PREVENTING IMPORTS
- CZECH LAW
- TURKISH COMMERCIAL CODE AND APPLICATION IMPLEMENTATION OF THE LAW
- LAW ON PROTECTION OF COMPETITION
- ACT ON ORGANIZING THE RETAIL TRADE
DESCRIPTION OF THE BUSINESS AND MEDIUM-SIZED in -Small, NATURE AND CLASSIFICATION OF REGULATION
Commerce REGISTRY REGULATIONS
By Ministry of Commerce REGULATION ON CONTROL OF THE COMPANY OF CUSTOMS AND TRADE
OPENER ON REGULATORY CAPITAL OF THE COMPANY'S WEBSITE to
Independent AUDIT REGULATION
-Registered ELECTRONIC MAIL SYSTEMS PRINCIPLES AND PROCEDURES REGARDING THE REGULATION
DETERMINATION OF MINIMUM CONTENT OF THE ANNUAL REPORT -Company of REGULATION
BANKRUPTCY LAW AND REGULATION -İCR
-Capital REGULATION ON THE COMPANY RECONCILIATION THROUGH RESTRUCTURING AND SOCIETY of the

COMMUNIQUE OF THE BOOK -COMMERCIAL
-Electronic BOOK GENERAL COMMUNIQUE
Commerce titles ABOUT THE COMMUNIQUE
-Company IN STRUCTURE CHANGE AND KIND OF CIRCULAR REGARDING COOPERATION BETWEEN REGISTRY in CAPITAL PUT


Google AdMob ads are ads within the application.

Feedback, requests and requests to our e-mail address: I info@nevrayazilim.co

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less