Kinh Thanh
Tuong The Nghia
1.21 Varies with device
Ứng dụng Kinh Thánh được thiết kế đơn giản, trực quan, thân thiện để bạn cảm nhận được từng từ ngữ của Đức Chúa Trời, cảm nhận được thiên đường của Chúa. Bạn hãy sử dụng ứng dụng này để đọc kinh thánh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, hãy đọc mọi nơi, mọi lúc để soi sáng tâm trí bạn

****Về ứng dụng Kinh Thánh***********
Kinh Thánh (hoặc Thánh Kinh; từ gốc tiếng Hy Lạp: τὰ βιβλία, tà biblía, "quyển sách") là từ ngữ để chỉ các văn bản thiêng liêng của nhiều niềm tin khác nhau, nhưng thường là từ các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Do Thái giáo và Kitô giáo chia sẻ cùng một thuật ngữ "Kinh Thánh", mặc dù giữa họ không đồng nhất về số lượng sách. Quy điển Kinh Thánh là cách thức tuyển chọn và công nhận sách nào được cho là thiêng liêng. Các văn bản này thường được viết trong giai đoạn hình thành của các niềm tin Do Thái giáo và Kitô giáo; những người lãnh đạo của các cộng đồng này tin đây là các sách được linh truyền từ Thiên Chúa để thể hiện lịch sử uy quyền của mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân của ngài.
Kinh Thánh là bộ sách bán chạy nhất mọi thời đại,[1][2] ước tính mỗi năm có thêm 100 triệu bản,[3][4] và nó đã gây sức ảnh hưởng lớn về văn học và lịch sử, đặc biệt là ở phương Tây, nơi mà nó là sách đầu tiên được in hàng loạt.

Ứng dụng Kinh Thánh là một ứng dụng kinh thánh cho mọi người được thiết kế thân thiện trên phiên bản mobile. Ứng dụng chứa 66 sách Cựu ước và Tân ước
*******Cách dùng ứng dụng Kinh Thánh và các tính năng**********
Ứng dụng Kinh Thánh được thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng nhưng việc đọc Kinh Thánh được thiết kế rất chi tiết, tỉ mỉ, giúp bạn có thể dễ dàng đọc trên smart phone và tablet
Ứng dụng Kinh Thánh hoàn toàn miễn phí và hoạt động kể cả khi không có mạng. Bạn có thể đọc Kinh Thánh ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào mà bạn muốn đọc.

* Tại trang chủ, bạn có thể tiếp tục đọc chương sách đang đọc dở trước kia, bạn có thể đọc mỗi ngày một câu kịnh thánh
* Bạn có thể sử dụng tính năng bookmark và note đầy màu sắc tương ứng với mỗi cuốn sách.Bạn có thể dễ dàng theo dõi lại những câu Kinh Thánh mà bạn tâm đắc sau này.
* Một tính năng tuyệt với nữa đó là chia sẻ những câu kinh thánh trên nền ảnh tuyệt đẹp. Bạn có thể chia sẻ qua mạng xã hội với mọi người
* Ứng dụng Kinh Thánh thiết kế theo chuẩn hệ điều hành Android mới nhất, hiện đại nhất. Bạn sẽ có trải nghiệm tốt khi sử dụng ứng dụng. Ứng dụng đã tối ưu trên hệ điều hành Android Lollipop

Hãy Download ứng dụng Kinh Thánh và bắt đầu một ngày bằng câu kinh thánh. Bạn hãy chia sẻ lời của Đức Chúa Trời tới bạn bè bạn. Ứng dụng Kinh Thánh sẽ giúp bạn có trải nghiệm tuyệt vời khi đọc Kinh Thánh

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay gợi ý gì, bạn có thể liên lạc với tôi qua mail. Nếu bạn thấy hài lòng về ứng dụng Kinh Thánh, bạn đừng quên để lại đánh giá tốt ứng dụng trên Google Play

Bible app is designed to be simple, intuitive and friendly so that you feel every word of God, feel the paradise of God. You use this application to read the Bible anytime, anywhere, read anywhere, anytime to enlighten your mind

**** On Bible app ***********
The Bible (or the Bible; from Greek roots: τὰ βιβλία, deviant Biblia, "the book") is the term for the sacred texts of many different faiths, but usually from the religious origins from Abraham. Judaism and Christianity share the same term "Bible", although they are not consistent between the number of books. The canon of Scripture is how to select and recognize what is said of the sacred. These documents are usually written in the period of formation of the beliefs of Judaism and Christianity; the leaders of this community believe this is the divinely inspired word of God is to present the history of the relationship of authority between God and his people.
The Bible is the bestselling book of all time, [1] [2] Each year an estimated 100 million copies, [3] [4] and it has to exert great influence on literature and history, characteristics especially in the West, where it is the first book in a series.

Application Bible is a Bible app is designed for people-friendly on mobile versions. The app contains 66 books of the Old and New Testament
******* Bible App Usage and features **********
Bible app is designed to be simple, user-friendly, but the reading of the Bible is designed very detailed, meticulous, so you can easily read on the smart phone and tablet
Bible app is free and works even when there is no network. You can read the Bible anywhere, any time that you want to read.

* At home, you can continue to read this chapter before the book was read in progress, you can read one verse each day
* You can use colorful bookmarks and notes corresponding to each book sach.Ban can easily follow the Bible verses that you fully agree later.
* Another great feature that is shared more bible verses on beautiful background. You can share via social networks with people
* Application Bible-standard design the latest Android operating system, the most modern. You will have a good experience when using the application. Optimized applications on the Android operating system Lollipop

Please Download Application Bible and started the day with a bible verse. Please share the word of God to your friends. Bible app will help you have a great experience when I read the Bible

If you have any questions or suggestions do, you can contact me via mail. If you are satisfied about the Bible app, do not forget to leave a good review on Google Play app

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less