Anh là xã hội đen thì đã sao?
Kho Ung Dung Hay
1.0 Varies with device
Tên truyện: Anh là xã hội đen thì sao ?
Các nhân vật chính:
Mai Mai: tiểu thư duy nhất của tập đoàn nổi tiếng châu Á Nhất Mai. 19 tuổi. Hay cười, hoà đồng, thỉnh thoảng vẫn hơi bị kiêu – bệnh của con nhà giàu. Sinh viên năm 1 của học viện SER1, là nơi học của những ai được xác định là sẽ làm sếp trong tương lai.
Nhất Bảo: cậu chủ của băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Việt Nam. 21 tuổi. Lạnh lùng, nham hiểm. Sinh viên năm thứ 1 của học viện SER1.

Tình yêu không quan trọng địa vị,
không quan trọng giai cấp,
không quan trọng vật chất,
không quan trọng thân phận.
Yêu chỉ đơn giản là yêu.

Name of the series: He's a gangster, why?
The main characters:
Mai Mai: the only lady of Asian famous corporation Nhat Mai. 19-year-old. Or laugh, sociable, sometimes a bit arrogant - disease of the rich. 1 st year students of the institute SER1, where the school of those who were identified as the boss will do in the future.
Make the most: his gang's all notorious gangster in Vietnam. 21 years old. Cold, sinister. 1st year students of the institute SER1.

Love is not important status,
not important class,
unimportant matter,
not important body parts.
Love is simply love.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less