Duyên Kỳ Ngộ
Kho Ung Dung Hay
1.0 Varies with device
Trình Tinh là cô gái hiện đại vô tình xuyên không ngược về mộtthời đại lạ lùng không có trong lịch sử. Linh hồn cô nhập vào thân xác một cô bé sáu tuổi tên là Thanh La, con gái vị Thất phu nhân của Lý tướng Ninh quốc. Thanh La từ đó đã biết giấu mình để tránh sự chú ý của người khác nhằm sau này dễ bề đưa mẹ trốn khỏi Lý phủ, sống đời tiêu dao.

Năm mười ba tuổi, trong Đào hoa yến của Hộ quốc công chúa,Thanh La giả trang thành a hoàn trốn khỏi trướng của tướng phủ để dò la. Duyên trời xui khiến, nàng gặp phải một vị tiểu vương gia kiêu ngạo trong vườn đào, hai người hiểu lầm, Thanh La đánh ngất tiểu vương gia Lưu Giác và bỏ đi.
Cũng trong lần trốn ra ngoài này, Thanh La còn vô tình quentứ hoàng tử Tử Ly. Chàng là người đầu tiên ở Ninh quốc này đối xử tốt với Thanh La, khiến nàng cảm động.

Hai chàng trai anh tuấn, cùng yêu thương Thanh La. Nhưng vìcả hai chàng đều là những người có địa vị cao sang, ngoài tình yêu họ vẫn ấp ủ giấc mơ quyền lực. Mối quan hệ với hai chàng đã đẩy Thanh La vào cảnh nước sôi lửa bỏng trong cuộc chiến quyền lực chốn hoàng cung.

Sau bao thăng trầm, lưu lạc, Thanh La liệu có tìm được hạnhphúc cho mình?

Essential works are modern girl accidentally motthoi great cross back no strange not in history. Her soul into her body, a six year old named Thanh La, daughter of your wife Interior Minister Ninh Ly country. Thanh La thereby hiding to avoid knew the attention of others to ease surface later brought mother Li fled government-life knife pepper.

Thirteen year old, in nests of Household Education International Flower Princess, Bar La disguise a complete escape from distention of government to probe minister la. Inducement in heaven, she encountered an arrogant imperial Minor in peach garden, two people misunderstand, Thanh La slap emirate Sale Save Sense and discarded.
Also during this time hiding out, even accidentally Thanh La Tu Ly quentu prince. He is the first person in this country Ninh Thanh La treat, causing her emotional.

Two boys he tuấn, and love Thanh La. But Vica two men are those who are high up to, besides the love they still cherished dream of power. Relations with the two men pushed into the scene Thanh La abyss of suffering in war the royal power.

After many ups and downs, wandering, Thanh La hanhphuc whether to find yourself?

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less