Sự trả thù của băng
Kho Ung Dung Hay
1.0 Varies with device
So với truyện hay Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!! và Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau thì tác phẩm mới của Lee Na mang đến những tình tiết cao trào, thú vị.

- Nguyễn Hàn Thiên Băng: nó, 17t là một cô gái xinh đẹp, cá tính, sắc sảo. IQ: 200/200. Còn về thân phận thì cho tg giữ bí mật nhé!

- Trần Xuân Trúc (Zan): 17t, bạn nó. Là một cô gái dễ thương và hoạt bát, là con gái của chủ tịch công ty lớn thứ 5 thế giới. IQ: 195/200

- Trương Hàn Phi Dương: (Rick) hắn, đẹp trai, lạnh lùng. Bang chủ bang Half moon. Là cháu trai duy nhất của Trương gia-một gia tộc lớn bậc nhất thế giới, là con trai của chủ tịch công ty lớn thứ 3 thế giới. Hắn là người đã có hôn ước với công chúa Nhật Bản, là hoa đã có chủ. IQ: 200/200

- Lê Anh Vũ (Gin) 17t, bạn hắn. Đẹp trai, ga lăng nhưng có một thói quen mà bọn con gái chúa ghét đó là thay bồ như thay áo. Bang phó bang Half moon. Là cháu trai của Lê gia-gia tộc lớn thứ hai thế giới sau gia tộc hắn, là con trai của chủ tịch công ty lớn thứ 4 thế giới. Gin đã có hôn ước với công chúa xứ Italia, Sophia varone. IQ: 195/200

- Nguyễn Nhật Mĩ Hà tên nhật là Kiwasato Mika, là người có hôn ước với hắn, là công chúa NB. Một con người xinh đẹp nhờ son phấn, luôn chảnh chọe, thích ra vẻ ta đây trước mặt người khác.

- Phạm Mĩ Trân: Em họ của Mĩ Hà, cháu ruột của mẹ Mĩ Hà. Cứ cho mình có quan hệ thân thiết với Thiên hoàng nên không coi ai ra gì.

Về sau một trong số họ gây ra những cuộc chiến không đáng có. Dẫn đến Sự Trả Thù Của Băng, liệu tình chị em, bạn bè có khiến họ nhận ra những lỗi lầm của mình? Mời bạn đọc theo dõi tựa truyện teen đặc sắc.

Compared to the story or I will pursue you !!! and if I look back at the placenta, the new work by Lee Na bring the climax episodes, interesting.

- Thien Nguyen Han Bing: it, 17t is a beautiful girl, personality, sharp. IQ: 200/200. As for the condition for holding a secret tg!

- Tran Xuan Truc (Zan): 17t, it's you. Is a cute girl and vivacious, the daughter of the president of the 5th largest company in the world. IQ: 195/200

- South African Zhang Yang: (Rick) him, handsome, cool. Bang bang all Half moon. As the only grandson of Zhang Family Career-a great family in the world, is the son of the president of the company the 3rd largest in the world. He was the one who had the princess engagement with Japan, the flowers have owners. IQ: 200/200

- Le Anh Vu (Gin) 17t, his friend. Handsome, gallant but has a habit that girls hate that is rather like changing clothes boyfriend. Half moon vice Bang bang. As the grandson of Le part-clan world's second largest after his family, is the son of the president of the 4th largest company in the world. Gin had engagement with the princess of Italy, Sophia varone. IQ: 195/200

- Nguyen Nhat Ha America is Kiwasato renovation name Mika, who have engagement with him, the princess NB. A beautiful man thanks to makeup, always acting like a, like pretending we here in front of others.

- Great American Pearl: Ha US cousin, nephew of American mothers Ha. Granted they have a close relationship with the emperor should not regard man.

Later, one of them causing unnecessary war. Led to the revenge of tape, whether the sisters and friends have made them realize their mistakes? Invite readers to track teen tale signature title.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less