Thiên Thần Sa Ngã -Hấp dẫn
Kho Ung Dung Hay
1.0 Varies with device
Tào Đình đã bắt đầu "Thiên thần sa ngã" bằng lối kể chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi và trong sáng về nhân vật chính Nhậm Đạm Ngọc với"Tấn trò đời" với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trớ trêu, tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham... đầy bi hài. Đúng như lời nhận định: "Thiên thần sinh ra ở Thiên giới, được nuôi dưỡng bằng thức ăn tinh khiết là sương trời, nhưng cũng bị mấy chữ đầy ma lực đó thu hút. Và thế là thiên thần rớt xuống trần gian". Tất cả những người trong cuộc ai cũng nghĩ mình là kẻ nhận được của Trời cho nhưng hóa ra đó chỉ là Trò chơi oái oăm của ông Trời, của số phận. Chỉ đến khi, tình yêu tuột khỏi tay, vụt bay đi mất, mọi người mới nhận ra giá trị của hạnh phúc là gì, và nó có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình như thế nào.

Cao Dinh began "Angels Fall" by storytelling softly, slowly and in light of the main character to make Jade with "La Comédie Humaine" with enough plot, tricks, tortuous circumstances, reflux ironically, money, love, joy, anger, love, abominable, taking ... full of comedy. True to the observation: "Angel was born in Heaven, is nourished by the pure food is heavenly dew, but also the words that attract magical. And so angels fell to earth." All those people in my life who everyone thought of God received for but turns out to be his sorrowful Games Heaven, of fate. Only when, Love slipped, flies away, people realized the value of what happiness is, and it makes sense for my life like.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less