36 kế trong kinh doanh (hay)
NgonTinh KangKang
4.0 Varies with device
Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứng xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được thành quả chắc chắn và nhanh chóng hơn.

Systems in business strategies are essentially rational principles of behavior has been tested by real-time business since ancient worldwide. The system applied this strategy will help us achieve results quickly and more surely.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less