Chết! Sập bẫy rồi
NgonTinh KangKang
1.0 Varies with device
Hết cách nên Tần Khanh phải làm liều - quyết định tỏ tình với Tống Tử Ngôn. Nào ngờ, thầy Tống đồng ý, tết ở trường học đến công ty, Tống Tử Ngôn nhiều lần lợi dụng quyền uy của tổng giám đốc để trêu chọc Tần Khanh khờ khạo, khiếnừ đây cuộc sống của Tần Khanh rơi vào những “thảm cảnh oái ăm” do Tống Tử Ngôn bày ra.
H Tần Khanh hết lần này đến lần khác dở khóc dở cười…
Một câu chuyện siêu hài hước pha lẫn những khoảng lặng đầy xúc động bắt đầu…

All the way up the dose frequency Khanh do - decided to confess to the Song Tu language. Any doubt, Mr. Song agreed, plaited in schools to companies, Tong Zi Language repeatedly abusing the authority of the Director General to tease Tan Khanh naive, khienu Tan Khanh lives here falls into the "tragedy irony "by Tong Zi Languages ​​revealed.
H Tan Khanh again and again cry smile ...
A super funny story mixes the silences emotional start ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less