Chữ trinh (Hay)
NgonTinh KangKang
1.0 Varies with device
- Đám cưới .A, đám cưới !

- A ! Cô dâu đẹp quá.

Tiếng trẽ nit' reo vang ngoài ngõ .Dạ Thao? Buông cái chén đang rữa xuống , lau nhanh tay vào một chiếc khăn treo trên vách , rồi vọt theo đám trẻ Ra ngõ xem đám cưới.

Bà Tư nhìn theo con lắc đầu cười vui :

- Cái con, hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như con nít hổng bằng .Hễ nghe có đám cưới là lật đật chạy đi coi cô dâu , làm như lạ lùng lắm vậy ? Ngươi ta như nó Ít ra cũng con bồng con ẫm trên tay rồi.

- .A Wedding, wedding!

- ASIAN ! Beautiful bride.

Spanish childish 'rang outside lane .Da Sports? Release the cup is washing down, quickly wiping hands on a towel hanging on the wall, then shot up the alley kids watch wedding Ra.

She Tu watched the pendulum started to laugh:

- The children, twenty-something years old, but like children by .The system vulnerabilities can hear the wedding was hurried away as brides, as much as this strange? You do like it at least as I carried you in my hand and warm.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less