Đạo tình - Dao tinh
NgonTinh KangKang
1.0 Varies with device
Nội Dung Truyện : Đạo Tình
Nàng là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Nàng là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Nàng là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài sản của hắn. Nếu người đó chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay. Là tình, là yêu, là đau, hay là hận...tất cả đều không rõ ràng.

Content Stories: Religion Status
She is one of the most genius thief twenty-first century. She is the queen of racing in the dark. She is a woman like the wind, go to the uncertainty. He is ranked first or second boss in dark world religion. He is the cold-blooded, ruthless, accidentally. No doubt there are people in this world again dare to offend his assets. If the person is bored living, he will end his life instead. Is love, is love, the pain, or grief ... all unclear.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less