Day con lam giau (Sach hay)
NgonTinh KangKang
1.0 4.3mb
Năm lên 9 tuổi, tôi quyết định nghe theo và học hỏi từ người cha giàu về vấn đề tiền bạc. Vì lúc đó, tôi chỉ mới 9 tuổi nên những bài học cha nuôi tôi dạy rất đơn giản. Thực ra tất cả chỉ có 6 bài học lặp đi lặp lại và quyển sách này nói về 6 bài học đó, cũng theo thứ tự đơn giản như khi cha nuôi tôi dạy tôi. Những bài học này là những lời hướng dẫn giúp bạn và con cái bạn trở nên giàu có hơn, bất kể điều gì sẽ xảy ra trên một thế giới không chắc chắn và đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay.

In the age of 9, I decided to listen to and learn from my rich dad about money matters. Since that time, I was only 9 years old so the lessons my father taught very simple. In fact all six lessons only repeated and this book about 6 lessons, also in order as simple as my father taught me. These lessons are instructions to help you and your children become richer, regardless of what happens in a world of uncertainty and changing rapidly as today.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less