Kinh Phat - Phat Phap
NgonTinh KangKang
2.0 Varies with device
Ứng dụng ổng hợp những bài giảng, kinh phật phật pháp.
Update thường xuyên.

1 - Kinh A Di Đà Phật và 7 vị Bồ Tát
2 - Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
3 - Kinh Dược Sư
4 - Kinh Trường Thọ
5 - Kinh Vu Lan

Applications him with lectures, doing Buddha Dharma.
Update regularly.

1 - Business Amitabha Buddha and Bodhisattva 7
2 - Kinh Tam Dai Bi Da Ra Ni
3 - The Healing
4 - Trade Truong Tho
5 - The Vu Lan

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less