Cấm tình
NgonTinh KangKang
1.0 Varies with device
Phụ nữ đối với hắn có lẽ chỉ là một thú tiêu khiển trong cuộc sống.
Còn với cô, điều hắn muốn chính là chinh phục, là làm cô hoàn toàn thuần phục hắn.

Women, for he might just be a hobby in life.
But to her, what he wants is to conquer, is making her completely tame him.

Content rating: TeenSexual Content, Language

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less