Shock tình
NgonTinh KangKang
1.0 Varies with device
Tên truyện: Shock Tình
Tác giả: KAWI
Thể loại: Truyện Teen
Đừng đòi hỏi một sự thực tế, vì tất cả đều là tưởng tượng… Đừng yêu cầu một sự nhẹ nhàng, vì đây là một thử nghiệm hoàn toàn mới… Đừng đỏi hỏi một sự hoàn hảo, vì tôi không phải là một nhà văn…. Và trên tất cả, tôi chỉ muốn thể hiện một tình cảm với mọi người_những ai đã quan tâm và ủng hộ KAWI trong suốt thời gian qua…

Name of the series: Shock Condition
Author: KAWI
Genre: Teen Stories
Do not demand a reality, because everything is imaginary ... Do not ask for a gentle, because this is a completely new test ... do not require perfection, because I was not a writer .... And above all, I just want to express a sentiment with everyone who has interest nguoi_nhung and support during the past KAWI ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less