Truyện cười Bác Ba Phi
Vapp Play And Learn
2.0 Varies with device
Bác ba phi là nhân vật chính trong những câu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày nhưng được cường điệu quá đáng (như rắn tát cá, chọi đá làm máy bay rơi, leo cây ớt té gãy chân...) và được trình bày một cách tự nhiên khiến người nghe hoàn toàn bất ngờ và bật cười. Ông là nhân vật cận đại nhất trong lịch sử kho tàng truyện trạng (nói dóc) của văn học Việt Nam"

Nội dung ứng dụng gồm có các truyện sau:
- Sân quạ
- Cá Nuôi
- Con Chó Săn Dũng Cảm
- Căn Bệnh Da Cổ Của Tui
- Ven rừng U Minh thuở trước
- Bắt Cá Kèo
- Bắt Heo Rừng
- Cách Bắt Kỳ Đà Sống
- Gài Bẫy Bắt Chim
- Thu Hoạch Lưỡi Nai
- Chài Cá Chốt
- Ong Đánh Giặc
- Cất Nhà Lầu
- Nếp Dẻo
- Sợi Dây Thần Kỳ
- Giữ mạ
- Khi phát cỏ ruộng
- Con cua chúa
- Thổi tù và gọi Ba Khía
- Khỉ cười chết nhăn răng
- Ếch Đờn Vọng Cổ
- Mô đất biết đi
- Nói dóc có sách
- Cọp xay lúa
- Cây tràm và con nai
- Cây mận biết đi
- Cá tĩn Nam Vang lẽ bạn
- Chim chuột ở U Minh
- Ôm cổ rắn
- Gác kèo ong mật
- Heo đi cày
- Sọ đầu cá trê
- Rắn hổ mây tát cá
- Chiếc tàu rùa
- Tôm U Minh
- Nai trâm thủy

Doctor fees are three main characters in the story of life on daily life but exaggerated excesses (like snakes all, play rock do crash, broke his leg climbing fall peppers ...) and is presented in a natural way that people listen to completely surprise and laughed. He was the most modern in state history treasure story (lie) of literary Vietnam "

Contents of application include the following stories:
- Golf crows
- Fish farming
- Hounds Courage
- Tui's existing Disease
- Ven U Minh forest erstwhile
- Getting Personal odds
- Getting boar
- How to Start Jeta Live
- Ensnare Getting Birds
- Tongue Nai Harvest
- Fishing Fish Fasteners
- Ong fight
- House Floor Store
- Nep Plasticizer
- Fiber Cables United Spirit
- Keep plated
- When grass field
- Son of God
- Blow prison and called Ba Khia
- Monkey die laughing tooth wrinkle
- Bangkok Don Frog Stock
- Model ground walking
- Speaking Reading books
- Tiger milling
- Melaleuca trees and deer
- Plum toddler
- Maybe you gullible Namvang
- Birds in U Minh mouse
- Embracing the solid neck
- Attic truss honeybee
- Pork plowing
- Skull head catfish
- Cobra clouds fish slapping
- The turtle ship
- Shrimp U Minh
- Nai hydro brooch

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less