Truyện cười dân gian
Vapp Play And Learn
2.0 Varies with device
Tuyển tập những câu chuyện cười dân gian . Giúp bạn có những phút giây thư giãn.
Nội dung ứng dụng gồm có các truyện sau:
- Bẩm chó cả
- Mất trộm bò
- Cứ bảo tuổi sửu có được không?
- Quan lớn mua vàng
- Dân giần quan
- Quan thị và quan võ xỏ nhau
- Diệu kế
- Ðã chết với tao chưa?
- Có con giun đất
- Ba anh đầy tớ
- Bốn cẳng, sáu cẳng
- Ghen bóng ghen gió
- Sao đã vội chết
- Con thanh tịnh
- Sát sinh tội nặng lắm
- Hết khoe chữ
- Cha cố và sư ông thi tài
- Xin tiền tiên
- Nhất bên trọng, nhất bên khinh
- Làm theo bố vợ
- Nguyện vọng của anh lười
- Còn mười năm nữa ai nuôi
- Hai anh lười
- Xem dở buổi hát
- Trâu chui cũng lọt
- Thầy đồ lười nói dối
- Trò khá hơn thầy rồi
- Kén rể lười
- Dốt như bò
- Lấy đâu ra mà rặn
- Học trò dốt làm thơ
- Không cần học nữa
- Nói chữ
- Mua kính
- Cây bất biển đông
- Thông thái rởm
- Chữ lẻ
- Chết nhầm
- Văn hay
- Thầy lang dốt

Collection of folk jokes. Helping you have moments of relaxation.
App content includes the following stories:
- Bam dogs both
- Loss of cattle theft
- Just tell Illusion age possible?
- The big gold buy
- Important folk
- The marketing and other related martial piercing
- Noble Design
- Forums die with me yet?
- There earthworm
- The three servants
- Four legs, six legs
- Jealous jealous ball wind
- Why did rush dies
- The pure
- Killing very serious crime
- End breeze letters
- Vicar and his masters competition
- Ask for the money first
- Most major parties, the most contempt
- Follow her father
- His Aspirations lazy
- As one raises ten years
- Two brother lazy
- View the unfinished song
- Buffalo squeeze also made
- Mr. map lazy lie
- Games better teacher then
- Follicle-law lazy
- Ignorance like cows
- Get out where that strain
- Poetry ignorant pupil
- No need to learn more
- Said the letter
- Buy glass
- Trees estate East Sea
- Pedant
- Signature Retail
- Dead wrong
- Van or
- Ignorant healers

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less