Truyện ngụ ngôn
Vapp Play And Learn
2.0 Varies with device
Truyện ngụ ngôn là tập hợp các câu chuyện có ý nghĩa răn dạy người nghe, người đọc về các bài học đạo đức trong cuộc sống. Ở cuối mỗi truyện ngụ ngôn đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu là một lời đúc kết về đạo đức, lối sống có ích.
Cho đến ngày nay, truyện ngụ ngôn vẫn là một trong những cẩm nang mà các ông bố, bà mẹ không thể bỏ qua trong việc nuôi dạy con cái. Đối với nhiều người, truyện ngụ ngôn là một trong những tác phẩm văn học có ảnh hưởng mãnh mẽ nhất lịch sử loài người.
Nội dung ứng dụng gồm có các truyện sau:
- Bài học đầu tiên của gấu con
- Bài học nhớ đời
- Cáo và dê con
- Câu chuyện ổ bánh mì và ông lão kỳ quặc
- Câu chuyện về con ếch
- Chiền chiện mẹ và con
- Chiến mã và con lừa
- Chim sơn ca
- Chim ưng con diều và đàn bồ câu
- Chim ưng và cáo
- Chuyện ở đời đừng vội phán xét ai
- Có còn hơn không
- Con cáo và cái bóng
- Con chó xấu tính
- Con gấu và hai người đàn ông
- Con lừa và con la
- Con nhím và bầy rắn
- Đại bàng và chim sẽ
- Đàn kiến đền ơn
- Đôi bò và cặp bánh xe
- Đom đóm và giọt sương
- Gà gô và người bẫy chim
- Giá trị thực sự
- Hai người du khách và chiếc ví
- Hổ và ngựa
- Lo trước chắc ăn
- Lũ ếch muốn có vua
- Mèo và chuột già
- Một câu trả lời
- Mua giầy
- Người bán tượng
- Những con hạc vàng
- Sáng ba tối bốn
- Sẵn lòng giúp đỡ
- Sếu cua và bầy cá
- Thầy tu rỏm
- Tình bạn của rái cá
- Trò đùa của nhền nhện
- Vẽ đẹp
- Vẹt và châu chấu

Fables is a collection of stories meant teachings listeners, readers of the moral lessons in life. At the end of each fable simple, concise, easy to understand a word summed ethical, beneficial lifestyle.
To this day, remains a parable of the handbook that the father, the mother can not be ignored in parenting. For many people, the fable is one of the literary work has most strongly influenced human history.
App content includes the following stories:
- The first lesson of the bear
- Remember life lesson
- Advertising and goats
- Story loaves and quirky old man
- The story of the frog
- Mother and child skylarks
- Steed and donkeys
- Nightingale
- Falcon kites and doves
- Falcon and foxes
- Stories in life do not rush to judge anyone
- Nothing less than
- Foxes and shadow
- Bad dog
- The bear and two men
- The donkey and mule
- The herd of porcupines and snakes
- Eagle and the birds will
- Dan is reward
- Double beef and wheelsets
- Fireflies and dew
- Chicken Congo and bird trapping
- The real value
- Two tourists and wallet
- Tiger and Horse
- Lo before'm eating
- Flood frog king wanted
- Cats and old mice
- An answer
- Buy shoes
- The sale target
- The yellow cranes
- On the morning three night four
- Willing to help
- Crane crabs and fish swarm
- Master of straw
- Friendship of otters
- Joke of spiders
- Beauty
- Parrot and grasshoppers

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less