นิราศรักษาตัว
Thanakorn Papan
1.0 4.4mb

นิราศรักษาตัว
ข้อมูลเบื้องต้น

พระนิพนธ์: พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์
มีเนื้อหาเพียงตอนที่ ๑
บทประพันธ์

คำนำ
โคลง
นามนิราศเรื่องนี้ รักษา ตัวแฮ
เป็นเหตุด้วยโรคา ส่อให้
หมอสามต่างตรวจตรา เห็นร่วม กันเฮย
ควรจักเปลี่ยนถิ่นไซร้ เหตุนี้นามแถลง

ร่าย ศรี ๆ สิริสวัสดี บัดนี้จะขอแสดง แจงคดีคำนำ เป็นถ้อยคำบรรยาย ความมุ่งหมายบทกลอน วอนเกล่าเป็นนิราศ ใช่เชิงฉลาดอวดตน เป็นคนโวหารเราะ โดยจริงเจาะใจคิด ประดิษฐ์เล่นเล่าเรื่อง เป็นเครื่องพอเพลินใจ ยามยากไกลถิ่นถาน จากมารดาบิดา จากภรรยาจากบุตร สุดโศกเศร้าอาดูร พูนพ้นเทวศโหยหา ทุกเวลาไม่คลาย สุดจักหมายหาอื่น เป็นเครื่องชื่นชูจิต นอกจากคิดคำกลอน วอนคร่ำครวญหวนหา ตั้งแต่คลาคลาดไป ท่องเที่ยวในชลธี กับธานีมากมาย อีกจดหมายราวเรื่อง เนื่องในถิ่นที่พบ สบเนตรประหลาดนานา เพื่อเวลาต่อไป นำใจเป็นที่ระลึก ตรึกตรองเห็นเช่นนี้ จึงลองชี้แต่งถ้อย บทกลอนแตกหลายแห่ง แปร่งขัดหูหลายหน บ่เคยฝนฝึกไว้ แม้นนักเลงกลอนได้ อ่านแล้วขออภัย ด้วยเทอญ ฯ

อ่านต่อ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less