นิราศสุพรรณ
Thanakorn Papan
1.0 3.1mb

นิราศสุพรรณ
ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้แต่ง: นายมี
บทประพันธ์

๏ นิราศร้างห่างไกลใจกระสัน
ปีมะโรงฉศกวิตกครัน ไปสุพรรณพาราเรียกอากร
ด้วยได้นามตามตราพระราชสีห์ ตั้งเป็นที่หมื่นพรหมสมพัตสร
เมื่อวันออกนาวาลีลาจร ให้อาวรณ์หวั่นหวาดอนาถทรวง
เห็นเรือแพแลตลอดตลาดน้ำ อยู่ประจำแน่นเนื่องทั้งเมืองหลวง

อ่านต่อ...
*ยังไม่ได้เพิมเสียงประกอบ

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less