กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
Thanakorn Papan
1.1 8.9mb

กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก

ข้อมูลเบื้องต้น

พระนิพนธ์: เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
บทประพันธ์
บทนำและชมโฉม

เจ้าฟ้าธรรม ท่านแท้ พยายาม
ธิเบศร์ กุมารนาม บอกแจ้ง
ไชยเชษฐ ปัฐคาม ภิรภาพ
สุริยวงศ์ ทรงกาพย์แกล้ง กล่าวเกลี้ยงโคลงการ ฯ
กาพย์โคลงชมเถื่อนถ้ำ ไพรพง
เจ้าฟ้าธิเบศร์ทรง แต่งไว้
อักษรบวรผจง พจนาดถ์
ใครอ่านวานว่าให้ เรื่อยต้องกลโคลง ฯ

อ่านต่อ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less