Ngữ Pháp Tiếng Anh
Zepleapp
0.0.2 Varies with device
Ứng dụng gồm 2 mục chính là luyện ngữ pháp tiếng anh và Truyện vui tiếng anh song ngữ, mỗi mục chính sẽ phân loại mục nhỏ rõ ràng dễ hiểu và dễ nhớ, giúp bạn mau chóng ôn lại kiến thức ngữ pháp đã quên vốn có.
Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

• Hiển thị nội dung bài học offline không cần 3G, Wifi ...
• Hiển thị Mục lục khi vuốt ngang màn hình lúc ôn tập.
• Nội dung đang xem sẽ lưu lại mỗi khi thoát ứng dụng.
• Hỗ trợ mọi kích thước màn hình thiết bị.
• Danh mục ôn tập chất lượng & khoa học.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT!.

The application consists of two main items in English grammar and English bilingual funny story, each major section classifies small position is unambiguous and easy to remember, to help you quickly review the grammar knowledge inherent forgotten .
The main functions of the app include:

• Display content offline lessons without 3G, Wifi ...
• Show Contents when swipe at review.
• Content viewing will save each exiting the application.
• Supports any screen size device.
• Review the list of quality and science.

WISH YOU GOOD LEARNING !.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less