Hanefi Fıkhı
NS-SOFT
4.0 Varies with device
* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Hanefi Fıkhı 19 Muharrem 693 (7 Nisan 1284) tarihinde Bağdad`da Hakk’ın rahmetine kavuşan Abdullah b. Mahmûd el-Mavsılî, Ebû Hanîfe mezhebine göre İslâm ibadet ve muamelât (fıkıh) hükümlerini özetlediği bir eser kaleme almış ve adını da El-Muhtar li`l-fetva koymuştu.

* İlgilenenlerin ısrarlı talepleri üzerine bunu El-İhtiyar adıyla şerhetti. Diğer mezheblerle farklı bulunan içtihadlara harflerle işaret etti. Muhtasar, açık ifadeli, halkın ihtiyaçlarına göre tercihli ve diğer mezheblere de işaret yoluyla yer vermiş bulunan bu eser çok tutuldu; ders kitabı olarak okundu, üzerinde çeşitli yönlerden çalışmalar yapıldı.

* Islamic library of our other work which Hanafi Fiqh 19 Muharram 693 (7th April 1284), who gained the mercy of the historic Right Bağdad` Abdullah b. Mahmud al-Mavsılî, according to Abu Hanifa Islamic sects worship and transactions (fiqh) has received a work with which summarizes the provisions and the name of the Al-Mukhtar had put li`l-fatwa.

* At the insistent request of the interested şerhet it was al-old name. He pointed to other sects with different letters on jurisprudence. Concise, clearly worded, which have given the place preferred by pointing to other sects according to people's needs and this work was kept very; I read in a textbook, work was done on various aspects.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less