İbrahim Hakkı Hz-Marifetname
NS-SOFT
7.0 Varies with device
* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Marifetname, doğu ve batı dillerine çevrilmiş ve her devirde ilgi görmüş bir eserdir.

* 18. asır Osmanlı İmparatorluğunun bilim, kültür, tasavvuf ve edebiyat tarihinde Erzurumlu İbrahim Hakkı''nın önemli bir yeri vardır. İbrahim Hakkı; Hasankale''ye göç eden bir aileye mensup olup, babası Derviş Osman haseni, dedesi ise Molla Bekir isminde çevresinde hayli şöhret temin eden bir zattır. Dini ve tasavvufi bir gelenek içinde bilim ve kültüre hizmet ederek geniş halk kitlelerine seslenmeyi başaran bu bilginin, hem edebi, hem dini ve hem de müsbet yönü incelenmeye değer bir konudur. Hakkında çeşitli eser, makale, broşür ve yazı kaleme alınan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri''nin büyüklüğü ile mütenasib ve onu hakkıyla tanıtacak bir inceleme bugüne kadar yapılmış değildir. Toplumları, içine saplandıkları bataklık ve sıkıntılardan kurtaran, bilgili, faziletli ve üstün zekalı insanlardır. Bu yaradılış ve kabiliyette olan kişiler bazen yıllar hatta yüzyıllarca beklenir durur. Umudun kaybolduğu anda kaybolup da yâd ellere giden ve dönüşünden umut kesilen bir insanın ansızın çıkıp kendini göstermesi gibi, büyük atılımlara hazır alim ve düşünürlerin ortaya çıkmasıyla durgun, şaşkın ve ne yapacağını bilmeyen toplum, o andan itibaren canlanmaya , başlayarak ayağa kalkar.

* Islamic library of our other work which Marifetname, has been translated into eastern and western language and that attention is a work in every era.

* The Ottoman Empire of the 18th century science, culture, and literature on Sufism has an important place in Erzurum Ibrahim about. İbrahim Hakkı; The members of a family who migrated to Hasankale, hase his father Osman Darwish, a person providing considerable reputation around the name Mullah Bakr and grandfather. Religious and mystical tradition in science and knowledge managed to call the masses by serving culture, both literary, and religious and worthy of study as well as the positive aspects of an issue. About a variety of work, articles, brochures and received pro rata writing pen Rights Hazrat Ibrahim Erzurum size and is not made until today to introduce her right to a review. Communities, they stuck into the swamp and saved woes, knowledgeable, virtuous and gifted people. This disposition and sometimes in people with the ability to stop or even expected for centuries. It disappears as soon as the Hope lost in remembering going to the hand and a man who lost hope for return as the show suddenly come out himself, with the emergence of major breakthroughs ready for scholars and thinkers still confused and do not know what to do with society, that the revival of the moment, starting with the feet.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less