הפרשת חלה
david karasenti
1.0 Varies with device
הפרשת חלה
הלכות הפרשת חלה
בחירת גודל וצבע של הפרשת החלה
עיצוב יפה

אפליקציה הפרשת חלה חינם כוללת:
*הפרשת חלה
*הלכות הפרשת חלה
*בחירת גודל וצבע של הפרשת החלה
*עיצוב יפה

הכירו את מצוות הפרשת חלה:
מצוות הפרשת חלה ידועה כמשרה ברכה ושלום בבית, שגם אצל שרה נאמר שהברכה הייתה שרויה בעיסה. גם כיום מצווה זו של הפרשת חלה משמשת כסגולה חזקה ורבת כוח להגן ולשמור על מקימה הנשים, לא לחינם הולכות ורבות הנשים אשר מקפידות לקיים מצוות הפרשת חלה במיוחד בזמן ההיריון כדי לזכות לשמירה והצלחה בלידה.
זמן הפרשת חלה הוא שעת רצון ונשים רבות מתפללות בזמן הפרשת החלה ומבקשות בזמן ההפרשה על זיווגים הגונים, על בריאות, על הצלחה ועל שמירה בכלל. ישנן נשים הנוהגות גם לתת צדקה לפני הפרשת חלה.

מצוות הפרשה חלה היא אחת מ-613 המצוות שישראל הצטוו בהן, אך היא אחת משלושת המצוות המיוחדות של נשים ובנות (המצוות האחרות הן הדלקת נרות שבת וחג ודיני טהרת המשפחה). במשך כל הדורות נשמרה המצווה ונשים שאפו והכינו בצק ללחם עבור משפחותיהן, הפרישו חלה וקיימו הנשים היהודיות את המצווה.

מצוות הפרשת חלה גם מסמלת את שמירת הכשרות, האישה היהודיה שבמקרים רבים זו שמבשלת ואחראית על המזון בביתה היא זו שבידה הופקדה המצווה הגדולה של שמירת הכשרות בבית.

Challah
Laws of challah
Choosing the size and color of challah
A beautiful design

Challah free app includes:
* Challah
* Laws of challah
* Choose the size and color of challah
* Beautiful design

Our Team challah:
Mitzvah of challah is known as a post blessings and peace at home, Sarah said that with the blessing found itself in the mess. Even today this mitzvah of challah is used as a talisman strong and powerful to protect and establishes women, not for nothing is more and more women who are careful to fulfill the mitzvah of challah especially during pregnancy in order to gain and maintain successful birth.
Time challah is a good moment and many women began to pray during secretion and seek pairings during the provision of decent, health, success and maintaining at all. Some women also give charity practiced before challah.

Commandments provision applies is one of the 613 commandments that Israel ordered them, but it is one of the three special commandments of women and girls (the other commandments are Shabbat and holidays and the laws of family purity). Throughout the ages was kept the commandment and women sought and prepared bread dough for families, retirement, sick and Jewish women had the commandment.

Mitzvah of challah also marks the observance of kashrut, the Jewish woman who cooks in many cases is responsible for food at home is the one that was deposited in the great commandment of keeping kosher home.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less