תפילת הדרך
david karasenti
1.0 Varies with device
תפילת הדרך
תפילת הדרך לטיסה
תפילת הדרך בעברית
תפילת הדרך מעוצבת ויפה חינם
סידור תפילה לדרך לנסיעה טובה ובטוחה בחינם
באפליקציה תפילת הדרך ניתן:
*תפילת הדרך בעיצוב מיוחד
*+"ויעקוב הלך לדרכו.."
* תפילת הדרך לטיסה
*לשנות את גודל הכתב
*לשנות את צבע הכתב
בברכה נסיעה בטוחה וטובה Nunchuke

המקום שלנו הכי מוגן הבית אבל כשאדם יוצא מהבית ויוצא לדרך, הוא נחשף לסכנה מסויימת. ולכן תקנו חכמים את תפילת הדרך. אם נסתכל בנוסח תפילת הדרך, נמצא שהתפילה - תפילת הדרך נאמרת בלשון רבים מבחינה רוחנית ההעזיבה של הציבור היא בעיקר הסכנה שבדרך ולכן שיתפו חכמים בתפילה תפילת הדרך את היוצא לדרך עד כמה שיותר עם הציבור ועל ידי כך תפילת הדרך תתקבל יותר. ובגלל שכבר מתפללים לה', ומבקשים בתפילת הדרך שהדרך תעבור בשלום, הוסיפו חכמים בתפילת הדרך לבקש מה' שגם יצליח את דרכינו. ולכן כך הוא נוסח תפילת הדרך.

Prayer way designed to maintain flight and travel and safe travel
Traveler's Prayer and the prayer of the flight path

Prayer for the Road
Prayer way flight
Traveler's Prayer in Hebrew
Traveler's Prayer beautifully designed free
Prayer book off a happy and safe journey for free
Traveler's Prayer app you can:
* Traveler's Prayer special design
* + "And Jacob went on his way .."
* Prayer way flight
* Change the font size
* Change the type color
Best regards safe driving and good Nunchuke

Our most protected place home but when a person leaves the house and takes off, exposed to a particular danger. Therefore sages instituted the traveler's prayer. If we look at the wording traveler's prayer, is the prayer - prayer is said in plural way spiritually Hhazibh public of the danger that is particularly so smart shared prayers the way down the road as much as possible with the public and thus more accepted way to prayer. And because I had prayed to God, and ask for prayer for peace will pass the way through, add smart traveler's prayer to ask God to also succeed in our ways. So he Prayers way.

Prayer way designed to maintain flight and travel and safe travel
Traveler's Prayer and the prayer of the flight path

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less