திருக்குறள்
OMTAMIL
0.43 4.4mb

Thirukkural Open Source App is initiated by OMTAMIL built around the goal of creating and providing great multi-language Thirukkural experience on all mobile devices platform with clean and simple interface.

Thirukkural Open Source App is now part of Thamizha Projects.

"திருக்குறள் தமிழ்மறை"

மாந்தனை மாந்தன் ஆக்குவது திருக்குறள்;
மாந்தனைச் சான்றோன் ஆக்குவது திருக்குறள்;
மாந்தனைத் தெய்வம் ஆக்குவது திருக்குறள்;
மாந்தனை இறைவன் ஆக்குவது திருக்குறள்;
மாந்தனைப் பெயராக் கடவுட் பெருநிலையில் ஒன்றச் செய்வதும் திருக்குறள்.

http://omtamil.com

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less