Truyện App
MaxSaigon
Varies with device Varies with device
Ứng dụng Truyện App xây dựng dựa trên tiêu chí tổng hợp và sắp xếp các thể loại truyện sáng tác bởi cộng đồng mạng VOZ, VietFun ...

Nội dung truyện bao gồm các chủ đề: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Teen, Tiên Hiệp, Đô Thị. Tôi sẽ cống gắng dành thời gian để cập nhật thêm các thể loại truyện khác trong phiên bản tiếp theo.

Truyện sáng tác có mặt trên Truyện App, hoàn toàn được sáng tác bởi các tác giả là những người yêu văn, mê truyện trên mạng nhằm phục vụ cộng đồng người đọc Vietnam.

Mọi liên hệ về bản quyền truyện, vui lòng gửi email về địa chỉ onemax.tv@gmail.com. Tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ theo yêu cầu của tác giả trong vòng 72 giờ làm việc.

Hiện tại phiên bản 1.0 nên chắc chắn sẽ có nhiều lỗi trong quá trình vận hành app, mong các bạn sử dụng đóng góp và thông báo lỗi để tôi tổng hợp và cập nhật trong phiên bản tiếp theo.

Application Stories App builds on general criteria and arrangements genre online community composed by VOZ, VietFun ...

Contents include the topic story: Make Agreement, Trans No, Universal Love, Stories Teen, Tien Hiep, Urban. I will drain to take the time to update adds the other genre in the next version.

Stories Stories songwriting took App, completely composed by writers who love literature, love story on a community network to serve the reader Vietnam.

All contact copyright story, please send an email to the address onemax.tv@gmail.com. I will consider the request and removed the author within 72 hours.

Currently version 1.0 should surely have many errors during operation app, hope you use contributions and bug reports to me aggregated and updated in the next version.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less