SempreenGZ
OZONO MULTIMEDIA
1.1 Varies with device
Edición dixital aumentada do Sempre en Galiza, producida e editada en conmemoración dos 70 anos da publicación orixinal en Bos Aires, foi promovida polo Consello da Cultura Galega e a Editorial Galaxia. Consta da publicación completa do Sempre en Galiza, na súa edición de 2012, e os estudos críticos pertenecen á Edición Crítica realizada polo Parlamento de Galicia e a Universidade de Santiago. O resto dos contidos foron producidos polo CCG.

Increased in Galiza Sempre do, produced and edited Dixital edition commemorating 70 years gives two orixinal publication in Bos Aires, foi promoted polo Council for Galician Culture Editorial Galaxia ea. Comprising gives complete publication in Galiza Sempre do, na Bathshua 2012 edition, and I belong to estudos critical Critical Edition polo Galician Parliament on ea Universidade de Santiago. O rest Contents foron produced two polo CCG.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less