พจนานุกรม(ไทย-ไทย)
Devpersoft
1.2.2 Varies with device
[DEPRECATED] - ยกเลิกการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นพจนานุกรม ที่ช่วยแปลภาษาทำได้ง่ายและรวดเร็ว

Features:
- แปลภาษาไทย >> ภาษาไทย (พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน)

Coming Soon
- แปลภาษาอังกฤษ >> ภาษาไทย
- แปลภาษาไทย >> ภาษาอังกฤษ
- บันทึกคำศัพท์
- อ่านคำศัพท์

=== ขอบคุณข้อมูลจาก ===
พจนานุกรม อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อังกฤษ
http://lexitron.nectec.or.th
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
http://rirs3.royin.go.th

[DEPRECATED] - cancel development.

Applications Applications dictionary. That translation is fast and easy.

Features:
- >> Language translation Thailand Thailand (Dictionary of the Royal Academy).

Coming Soon
- English language >> Thailand.
- Thailand >> English translation.
- Save vocabulary
- Read Vocabulary

Thanks from === ===
Electronic dictionaries Thailand - English
http://lexitron.nectec.or.th
Dictionary 2554
http://rirs3.royin.go.th

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less